Transplantacje

Navigation Menu

Transplantacja serca

Transplantacja serca

Pierwsze transplantacje serca powodowały, że pacjenci z przeszczepionym organem przeżywali od kilkunastu dni nawet do kilku lat. Obecnie obserwuje się znaczny rozwój transplantologii, co powoduje, że skuteczność jest większa. W niektórych przypadkach przeszczep serca jest jedyną szansą na przeżycie. Z tego powodu transplantacje są dopuszczalne w wielu krajach.

Czytaj dalej

Przeszczepy od zmarłego

Przeszczepy od zmarłego

Przeszczep narządu od osoby zmarłej jest możliwy, jeśli ta za życia wyraziła na to zgodę. W przypadku jej braku decyzja zazwyczaj należy do rodziny zmarłego. Pewne kontrowersje odnośnie tego rodzaju transplantacji dotyczą momentu ustalenia śmierci. Pomocne okazało się wprowadzenie takich pojęć, jak śmierć kliniczna oraz śmierć biologiczna. Ta pierwsza polega na ustaniu pracy serca oraz braku oddechu. O śmierci biologicznej decyduje śmierć mózgu. Należy przy tym rozróżnić śmierć mózgu od śmierci serca. W pierwszym przypadku występuje zatrzymanie oddechu. Z kolei śmierć serca polega na zatrzymaniu krążenia krwi.

Czytaj dalej

Na czym polegają transplantacje?

Na czym polegają transplantacje?

Transplantacje polegają na przeszczepieniu komórek, tkanek bądź całych narządów. Przeszczep wykonywany jest z organizmu dawcy do organizmu biorcy. Jedną z najczęstszych transplantacji jest transfuzja krwi, ale wyróżnia się także przeszczep skóry, serca, rogówki, wątroby czy trzustki. Transplantacje mają na celu poprawienie stanu zdrowia biorcy.

Czytaj dalej

Leczenie immunosupresyjne

Leczenie immunosupresyjne

Po dokonaniu transplantacji każdy biorca musi przyjmować odpowiednie leki immunosupresyjne. Brak ich stosowania może skutkować odrzuceniem przeszczepu. Przeszczep pochodzący od innego dawcy, zawsze rozpoznawany jest przez organizm biorcy jako potencjalne zagrożenie. Układ immunologiczny biorcy dąży zatem do wyeliminowania tego zagrożenia. Celem leczenia immunosupresyjnego jest zmiana reakcji układu immunologicznego.

Czytaj dalej

Odrzucanie przeszczepu

Odrzucanie przeszczepu

Transplantacje są zabiegami ryzykownymi, ponieważ niemal zawsze istnieje możliwość odrzucenia przeszczepu. Obecnie są jednak sposoby na to, żeby takie ryzyko ograniczyć. Nie ma dawcy uniwersalnego, co oznacza, iż nie można pobrać od niego narządów dla każdego biorcy. Przedtem muszą być spełnione określone warunki. Jest nim przede wszystkim zgodność tkankowa. Im większa zgodność,

Czytaj dalej

Czym jest transplantacja?

Czym jest transplantacja?

Transplantologia zaliczana jest do stosunkowo młodych dziedzin medycyny. Rozwój nowoczesnej transplantologii był możliwy dzięki pracom francuskiego chirurga, który zajmował się przeszczepianiem narządów zwierzęcych. Przełomem okazało się znalezienie genu układu zgodności tkankowej. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Rutinoactiv Czytaj dalej