Posted | 0 comments

Zabieg transplantacji jest bardzo zróżnicowany, zatem nie ma jednego sposobu postępowania. Przeszczepy można wykonywać na różne sposoby. Z tego powodu wyróżnia się kilka typów transplantacji. Jednym z nich są transplantacje alogeniczne. Wówczas narządy do przeszczepu pobierane są od osobników odmiennych genetycznie, którzy jednak należą do tego samego gatunku. Przykładem może być przeszczep człowiek – człowiek.

Drugi rodzaj transplantacji to przeszczep między różnymi gatunkami, jak np. zwierzę – człowiek. Ten rodzaj transplantacji nazywany jest ksenogenicznym. W przeszczepie autogenicznym dochodzi do przeszczepu poszczególnych tkanek lub narządów u jednego biorcy. Przykładem tego może być np. przeszczep skóry. Ostatnim rodzajem przeszczepów jest transplantacja izogeniczna. Wówczas narządy przeszczepiane są między osobnikami o identycznym zestawie genów, jak np. u bliźniaków jednojajowych.

Ponadto można wyróżnić przeszczepy zewnętrzne oraz wewnętrzne. Do tych pierwszych należy zaliczyć przeszczepy terapeutyczne, jak np. rogówki oka oraz przeszczepy kosmetyczne, np. przeszczep skóry. Wykonywane są także przeszczepy narządów wewnętrznych. Do tej grupy należy także zaliczyć transplantacje narządów parzystych, nieparzystych czy ksenotransplantacje.

ambirix cena