Posted | 0 comments

Transplantacje pochodzące od żywego dawcy wywołują wiele kontrowersji. Należy bowiem pamiętać, że pobranie narządu wiąże się z pewnym okaleczeniem dawcy. Z tego powodu taki rodzaj przeszczepu jest dopuszczalny w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z odpowiednią ustawą przeszczep od żywego dawcy jest możliwy, jeśli zachodzi konieczność ratowania życia biorcy. Istnieje możliwość dokonywania przeszczepów tkanek, jak np. krew i szpik kostny oraz narządów parzystych. Zabroniony jest przeszczep narządu pojedynczego, który jest niezbędny do życia dawcy, jak np. serce.

Ponadto opracowano wiele wymagań odnośnie dawcy. Najlepiej, jeśli jest on spokrewniony z biorcą w linii prostej. Jednakże istnieją wymogi odnośnie wieku dawcy. Zazwyczaj nie może być on małoletni lub w starszym wieku. Dawcą nie zostanie osoba, która pozbawiona jest pełnej zdolności do czynności prawnych. Pod uwagę nie będą wzięte również osoby, które są w stosunku służbowym, jak np. więźniowie czy żołnierze.

Transplantacja powinna być poprzedzona uzyskaniem pisemnej zgody zarówno od dawcy, jak i biorcy. Dopuszczalne są także przeszczepy, które pochodzą od zwierząt, jednakże w ściśle określonym zakresie.

farmaceuta poleci ci Bisacodyl na tego typu dolegliwości