Posted | 0 comments

Opinie ekspertów GSK takich jak anna falbogowska hasło żółtaczka można z łatwością znaleźć na wikipedii

Przeszczep narządu od osoby zmarłej jest możliwy, jeśli ta za życia wyraziła na to zgodę. W przypadku jej braku decyzja zazwyczaj należy do rodziny zmarłego. Pewne kontrowersje odnośnie tego rodzaju transplantacji dotyczą momentu ustalenia śmierci. Pomocne okazało się wprowadzenie takich pojęć, jak śmierć kliniczna oraz śmierć biologiczna. Ta pierwsza polega na ustaniu pracy serca oraz braku oddechu. O śmierci biologicznej decyduje śmierć mózgu. Należy przy tym rozróżnić śmierć mózgu od śmierci serca. W pierwszym przypadku występuje zatrzymanie oddechu. Z kolei śmierć serca polega na zatrzymaniu krążenia krwi.

Transplantacje od osób zmarłych najczęściej wykonywane są od ofiar wypadku, samobójców. Częstymi dawcami są także osoby, u których śmierć nastąpiła wskutek wylewu. Decydującym momentem, który umożliwia pobranie narządu jest śmierć pnia mózgu. Ważne, żeby ustalenie śmierci pnia mózgu było ustalone i potwierdzone przez kilku lekarzy. Istotne jest, aby lekarze cechowali się bezstronnością oraz niezależnością.

Lekarze powinni także uszanować decyzję zmarłego, jeśli ten za życia wyraził sprzeciw wobec pobrania jego narządów do transplantacji. Sprzeciw może być wyrażony np. poprzez wysłanie wniosku do centralnego rejestru.

lek na astmę bez recepty wzw typu b zostało opisane na forum gdzie znajdziesz sposoby leczenia