Transplantacje

Navigation Menu

Przeszczepy od żywego dawcy

Przeszczepy od żywego dawcy

Transplantacje pochodzące od żywego dawcy wywołują wiele kontrowersji. Należy bowiem pamiętać, że pobranie narządu wiąże się z pewnym okaleczeniem dawcy. Z tego powodu taki rodzaj przeszczepu jest dopuszczalny w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z odpowiednią ustawą przeszczep od żywego dawcy jest możliwy, jeśli zachodzi konieczność ratowania życia biorcy. Istnieje możliwość dokonywania przeszczepów tkanek, jak np. krew i szpik kostny oraz narządów parzystych. Zabroniony jest przeszczep narządu pojedynczego, który jest niezbędny do życia dawcy, jak np. serce.

Czytaj dalej

Na jakich zasadach wykonuje się przeszczepy?

Na jakich zasadach wykonuje się przeszczepy?

Postęp w medycynie w zakresie transplantologii wymusił określenie zasad, zgodnie z którymi dokonywane są przeszczepy. W przypadku chęci pobrania narządu od osoby zmarłej należy sprawdzić, czy za życia nie wyraziła sprzeciwu wobec przeszczepu. Jeżeli nie istnieją ku temu żadne dowody można uznać, że taki sprzeciw nie istnieje. Wówczas trzeba jednak uzyskać zgodę od rodziny zmarłego.

Czytaj dalej

Przeszczepy narządów wewnętrznych parzystych

Przeszczepy narządów wewnętrznych parzystych

Do jednych z częstszych przeszczepów zalicza się transplantacje narządów wewnętrznych parzystych. Nazwa wywodzi się z tego, że niektóre organy w organizmie ludzkim występują podwójnie. Najlepszym tego przykładem są nerki oraz płuca. Zazwyczaj organy należy pobierać od osób spokrewnionych. Przedtem lekarze muszą jednak określić, czy nie wystąpi zagrożenie życia dawcy.

ampułki leku Arixtra są bezkonkurencyjne Czytaj dalej

Przeszczepy narządów wewnętrznych nieparzystych

Przeszczepy narządów wewnętrznych nieparzystych

Do narządów wewnętrznych nieparzystych zalicza się przede wszystkim wątrobę, serce oraz trzustkę. To w ich przypadku zachodzi zazwyczaj konieczność transplantacji. Ze względu na to, że bez tych narządów niemożliwe jest dalsze funkcjonowanie, pobiera się je od osób zmarłych. Z tego powodu etyczna ocena tego rodzaju transplantacji jest bardzo utrudniona, ponieważ uratowanie życia biorcy nieodłącznie związane jest ze śmiercią dawcy.

Czytaj dalej