Transplantacje

Navigation Menu

Odrzucanie przeszczepu

Odrzucanie przeszczepu

Transplantacje są zabiegami ryzykownymi, ponieważ niemal zawsze istnieje możliwość odrzucenia przeszczepu. Obecnie są jednak sposoby na to, żeby takie ryzyko ograniczyć. Nie ma dawcy uniwersalnego, co oznacza, iż nie można pobrać od niego narządów dla każdego biorcy. Przedtem muszą być spełnione określone warunki. Jest nim przede wszystkim zgodność tkankowa. Im większa zgodność,

Czytaj dalej

Czym jest transplantacja?

Czym jest transplantacja?

Transplantologia zaliczana jest do stosunkowo młodych dziedzin medycyny. Rozwój nowoczesnej transplantologii był możliwy dzięki pracom francuskiego chirurga, który zajmował się przeszczepianiem narządów zwierzęcych. Przełomem okazało się znalezienie genu układu zgodności tkankowej. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Czytaj dalej

Rodzaje transplantacji

Rodzaje transplantacji

Zabieg transplantacji jest bardzo zróżnicowany, zatem nie ma jednego sposobu postępowania. Przeszczepy można wykonywać na różne sposoby. Z tego powodu wyróżnia się kilka typów transplantacji. Jednym z nich są transplantacje alogeniczne. Wówczas narządy do przeszczepu pobierane są od osobników odmiennych genetycznie, którzy jednak należą do tego samego gatunku. Przykładem może być przeszczep człowiek – człowiek.

Bisacodyl GSK - 10mg to nowy lek dostępny tylko u nas Czytaj dalej

Przeszczepy narządów wewnętrznych parzystych

Przeszczepy narządów wewnętrznych parzystych

Do jednych z częstszych przeszczepów zalicza się transplantacje narządów wewnętrznych parzystych. Nazwa wywodzi się z tego, że niektóre organy w organizmie ludzkim występują podwójnie. Najlepszym tego przykładem są nerki oraz płuca. Zazwyczaj organy należy pobierać od osób spokrewnionych. Przedtem lekarze muszą jednak określić, czy nie wystąpi zagrożenie życia dawcy.

Czytaj dalej

Przeszczepy narządów wewnętrznych nieparzystych

Przeszczepy narządów wewnętrznych nieparzystych

Do narządów wewnętrznych nieparzystych zalicza się przede wszystkim wątrobę, serce oraz trzustkę. To w ich przypadku zachodzi zazwyczaj konieczność transplantacji. Ze względu na to, że bez tych narządów niemożliwe jest dalsze funkcjonowanie, pobiera się je od osób zmarłych. Z tego powodu etyczna ocena tego rodzaju transplantacji jest bardzo utrudniona, ponieważ uratowanie życia biorcy nieodłącznie związane jest ze śmiercią dawcy.

Czytaj dalej