Posted | 0 comments

Transplantacje są zabiegami ryzykownymi, ponieważ niemal zawsze istnieje możliwość odrzucenia przeszczepu. Obecnie są jednak sposoby na to, żeby takie ryzyko ograniczyć. Nie ma dawcy uniwersalnego, co oznacza, iż nie można pobrać od niego narządów dla każdego biorcy. Przedtem muszą być spełnione określone warunki. Jest nim przede wszystkim zgodność tkankowa. Im większa zgodność, tym większa szansa na przyjęcie przeszczepu u biorcy. Ponadto biorca poddawany jest leczeniu immunosupresyjnemu, dzięki którym maleje ryzyko odrzucenia przeszczepionego narządu.

Można wyróżnić kilka rodzajów odrzucenia przeszczepu. Jednym z nich jest odrzucanie nad-ostre. Jego przebieg jest gwałtowny. Zaczynają rozwijać się nacieki zapalne w obrębie przeszczepionego narządu. Zazwyczaj dochodzi także do martwicy krwotocznej tkanek. Chcąc uniknąć odrzucenia nad-ostrego, wykonywane są testy cytotoksyczne. W ten sposób minimalizuje się prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Ostre odrzucenie może pojawić się nawet w kilka miesięcy po dokonaniu przeszczepu. Cechą charakterystyczną jest wówczas gorsze funkcjonowanie przeszczepionego narządu. W takiej sytuacji podawane są glikokortykosteroidy, zazwyczaj w większych dawkach. Ostre odrzucanie jest procesem odwracalnym.

Flixonase Nasule