Posted | 0 comments

Postęp w medycynie w zakresie transplantologii wymusił określenie zasad, zgodnie z którymi dokonywane są przeszczepy. W przypadku chęci pobrania narządu od osoby zmarłej należy sprawdzić, czy za życia nie wyraziła sprzeciwu wobec przeszczepu. Jeżeli nie istnieją ku temu żadne dowody można uznać, że taki sprzeciw nie istnieje. Wówczas trzeba jednak uzyskać zgodę od rodziny zmarłego.

Uważa się, że najlepszym rozwiązaniem jest pobranie narządu od osoby zmarłej. W przypadku chęci dokonania przeszczepu od osoby żyjącej należy wybrać wyłącznie te, które są pełnoletnie. Ponadto powinny być spokrewnione z biorcą. Wówczas istnieje największe szanse na to, że przeszczep zostanie przyjęty przez organizm biorcy. Dawca musi zostać poinformowany o ewentualnym ryzyku zabiegu oraz jego celu. W niektórych przypadkach dopuszcza się pobranie narządu od osoby niepełnoletniej. Dotyczy to sytuacji, gdy przeszczepiane są tkanki lub komórki, które mają możliwość regeneracji. Czasem wymagana jest również zgoda od opiekuna osoby małoletniej.

Zakazane jest, żeby pobrany narząd został wystawiony na sprzedaż. Za samo wykonanie transplantacji nie może zostać pobrana żadna opłata. Lekarze nie powinni pobierać organów, jeśli mają uzasadnione przypuszczenie, że zostałby one wprowadzone do obrotu handlowego.

alkoholowa żółtaczka to zapalenie wątroby Butapirazol