Posted | 0 comments

Transplantacje polegają na przeszczepieniu komórek, tkanek bądź całych narządów. Przeszczep wykonywany jest z organizmu dawcy do organizmu biorcy. Jedną z najczęstszych transplantacji jest transfuzja krwi, ale wyróżnia się także przeszczep skóry, serca, rogówki, wątroby czy trzustki. Transplantacje mają na celu poprawienie stanu zdrowia biorcy.

Część przeszczepów wykonuje się z tworzyw sztucznych. Wówczas określane są mianem alloplastyki lub implantacji. Wyróżnia się kilka rodzajów przeszczepów, które dzielą się w zależności od m.in. stopnia pokrewieństwa. W przypadku gdy transplantacja pochodzi od jednej osoby, nazywana jest przeszczepem autogenicznym. Jeżeli narząd pobrany jest od jednego bliźniaka jednojajowego i wszczepiony zostaje drugiemu, wówczas jest to izotransplantacja. W sytuacji gdy transplantacja odbywa się z jednego człowieka na drugiego, którzy nie są spokrewnieni, mówimy o przeszczepach allogenicznych. Osobną kategorią jest ksenotransplantacja. Jest to pobranie organu od osobnika należącego do odmiennego gatunku.

Przeszczepianie narządów wiąże się z wieloma komplikacjami. Najpoważniejszą barierą jest układ immunologiczny biorcy, który przeszczepiony narząd rozpoznaje jako obcy. W wyniku odrzucenia takiego narządu ulega on obumarciu, przez co transplantacja okazuje się nieskuteczna. Problemem jest również znalezienie właściwego dawcy. W tym przypadku istnieje wiele ograniczeń, takich jak wiek czy grupa krwi.

http://wyprzedzmeningokoki.pl/ apteki prowadzą wyprzedaż produktu Isotrex będącego produktem naszej firmy