Posted | 0 comments

Po dokonaniu transplantacji każdy biorca musi przyjmować odpowiednie leki immunosupresyjne. Brak ich stosowania może skutkować odrzuceniem przeszczepu. Przeszczep pochodzący od innego dawcy, zawsze rozpoznawany jest przez organizm biorcy jako potencjalne zagrożenie. Układ immunologiczny biorcy dąży zatem do wyeliminowania tego zagrożenia. Celem leczenia immunosupresyjnego jest zmiana reakcji układu immunologicznego.

Ten typ leczenia uznawany jest jako leczenie skojarzone. Początkowo pacjent przyjmuje silniejsze leki, a następnie otrzymuje preparaty podtrzymujące. Najczęściej leki immunosupresyjne zaliczają się do grupy kortykosteroidów, inhibitorów podziałów komórkowych czy inhibitorów kalcyneuryny. Pomimo konieczności stosowania leków immunosupresyjnych, u większości pacjentów występują skutki uboczne.

Najczęściej jest to zwiększona podatność na różnego rodzaju infekcje. W przypadku stosowania leków immunosupresyjnych zwiększa się także ryzyko rozwoju niektórych nowotworów złośliwych. Obecnie trwają prace nad udoskonaleniem formuły tych leków, dzięki której poprawiłaby się jakość życia osób po przeszczepie.

Seretide 125 cena Czy do relanium recepta potrzebna jest recepta?