Posted | 0 comments

Transplantologia zaliczana jest do stosunkowo młodych dziedzin medycyny. Rozwój nowoczesnej transplantologii był możliwy dzięki pracom francuskiego chirurga, który zajmował się przeszczepianiem narządów zwierzęcych. Przełomem okazało się znalezienie genu układu zgodności tkankowej. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Pierwszym przeszczepionym narządem była nerka. Dokonano tego w połowie lat 50. XX wieku. Nerka pochodziła od krewnego pacjenta. W kolejnych latach zaczęto przeszczepiać wątrobę, serce oraz płuca. Również w Polsce zanotowano wiele przypadków przeszczepów poszczególnych narządów. Za pierwszy udany przeszczep uważa się pobranie nerki od zmarłego pacjenta i wszczepienie jej do osoby chorej. Znane są jeszcze przypadki transplantacji serca oraz wątroby.

Transplantacją jest zatem pobranie określonego narządu od dawcy oraz wszczepieniu go do organizmu biorcy. W wielu przypadkach taka transplantacja jest zabiegiem ratującym życie. Wiele kontrowersji wzbudza przeszczep pochodzący od zmarłego. Część osób posiada wątpliwości natury religijnej i etycznej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wiele Kościołów dopuszcza dokonywanie transplantacji u osób potrzebujących. Z tego powodu wiele osób zachęca się do wypełnienia tzw. oświadczenia woli, w którym wyraża zgodę na oddanie narządów do przeszczepu.

Arixtra