Transplantacje

Navigation Menu

Transplantacja serca

Transplantacja serca

Pierwsze transplantacje serca powodowały, że pacjenci z przeszczepionym organem przeżywali od kilkunastu dni nawet do kilku lat. Obecnie obserwuje się znaczny rozwój transplantologii, co powoduje, że skuteczność jest większa. W niektórych przypadkach przeszczep serca jest jedyną szansą na przeżycie. Z tego powodu transplantacje są dopuszczalne w wielu krajach.

Czytaj dalej

Przeszczepy od żywego dawcy

Przeszczepy od żywego dawcy

Transplantacje pochodzące od żywego dawcy wywołują wiele kontrowersji. Należy bowiem pamiętać, że pobranie narządu wiąże się z pewnym okaleczeniem dawcy. Z tego powodu taki rodzaj przeszczepu jest dopuszczalny w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z odpowiednią ustawą przeszczep od żywego dawcy jest możliwy, jeśli zachodzi konieczność ratowania życia biorcy. Istnieje możliwość dokonywania przeszczepów tkanek, jak np. krew i szpik kostny oraz narządów parzystych. Zabroniony jest przeszczep narządu pojedynczego, który jest niezbędny do życia dawcy, jak np. serce.

Czytaj dalej

Przeszczepy od zmarłego

Przeszczepy od zmarłego

Przeszczep narządu od osoby zmarłej jest możliwy, jeśli ta za życia wyraziła na to zgodę. W przypadku jej braku decyzja zazwyczaj należy do rodziny zmarłego. Pewne kontrowersje odnośnie tego rodzaju transplantacji dotyczą momentu ustalenia śmierci. Pomocne okazało się wprowadzenie takich pojęć, jak śmierć kliniczna oraz śmierć biologiczna. Ta pierwsza polega na ustaniu pracy serca oraz braku oddechu. O śmierci biologicznej decyduje śmierć mózgu. Należy przy tym rozróżnić śmierć mózgu od śmierci serca. W pierwszym przypadku występuje zatrzymanie oddechu. Z kolei śmierć serca polega na zatrzymaniu krążenia krwi.

Czytaj dalej

Na jakich zasadach wykonuje się przeszczepy?

Na jakich zasadach wykonuje się przeszczepy?

Postęp w medycynie w zakresie transplantologii wymusił określenie zasad, zgodnie z którymi dokonywane są przeszczepy. W przypadku chęci pobrania narządu od osoby zmarłej należy sprawdzić, czy za życia nie wyraziła sprzeciwu wobec przeszczepu. Jeżeli nie istnieją ku temu żadne dowody można uznać, że taki sprzeciw nie istnieje. Wówczas trzeba jednak uzyskać zgodę od rodziny zmarłego.

relanium Czytaj dalej

Na czym polegają transplantacje?

Na czym polegają transplantacje?

Transplantacje polegają na przeszczepieniu komórek, tkanek bądź całych narządów. Przeszczep wykonywany jest z organizmu dawcy do organizmu biorcy. Jedną z najczęstszych transplantacji jest transfuzja krwi, ale wyróżnia się także przeszczep skóry, serca, rogówki, wątroby czy trzustki. Transplantacje mają na celu poprawienie stanu zdrowia biorcy.

Czytaj dalej

Leczenie immunosupresyjne

Leczenie immunosupresyjne

Po dokonaniu transplantacji każdy biorca musi przyjmować odpowiednie leki immunosupresyjne. Brak ich stosowania może skutkować odrzuceniem przeszczepu. Przeszczep pochodzący od innego dawcy, zawsze rozpoznawany jest przez organizm biorcy jako potencjalne zagrożenie. Układ immunologiczny biorcy dąży zatem do wyeliminowania tego zagrożenia. Celem leczenia immunosupresyjnego jest zmiana reakcji układu immunologicznego.

Czytaj dalej